Byg nyt hus uden besvær.
Selvbyg Support kan tilbyde at være jeres personlige sparringspartner og byggerådgiver, når I vil opføre jeres eget hus. Vi fintegner projektet efter jeres ønsker. Vi tager papirarbejdet med myndighederne. Ja, vi er med hele vejen – fra de første skitser til indflytningsklar bolig.

Som nybyggere vil I blive præsenteret for mange krav fra myndighedernes side. Papirarbejdet kan være uoverskueligt. Byg nyt hus med Selvbyg Support

Selvbyg Support hjælper med at håndtere de mange dokumenter og bevare overblikket over alt fra ansøgning om byggetilladelse til ingeniørberegninger af bygningselementernes bæreevne til energimærke og ibrugtagningstilladelse.

Hos Selvbyg Support har vi en håndværksfaglig viden og et rigtig godt kendskab til byggebranchen. Det betyder, at vi har mulighed for at indhente tilbud fra de dygtigste håndværkere. Som kunde hos os har I dog også stor valgfrihed i forhold til selv at vælge en bestemt håndværker eller være medbygger, hvis I ønsker det.

Selvbyg Support styrer byggeriet og koordinerer hele processen, indtil det nøglefærdige hus kan afleveres. Vi sørger for de nødvendige kontrakter og sikrer derved en fast indflytningsdato.

Selvbyg Support trækker på mange års erfaring med byggeledelse og konstruktion. Vi har den brede viden, der skal til for at vejlede jer gennem hele processen. Fra drøm til virkelighed.

 

 

Rådgivningspakker

Efter det første uforpligtende møde kan I vælge mellem to forskellige rådgivningspakker.

Pakke 1

Indebærer et arkitekttegnet hus. Prisen er 1200 kroner pr. kvadratmeter inklusive moms

Hvad indeholder pakken

 • Tegningssæt af arkitekt
 • Byggetilladelse
 • Energiberegning
 • Statisk beregning
 • Indhentning af tilbud fra entreprenører
 • Sammenhold af de indhentede tilbud
 • Udarbejdelse af kontrakter med entreprenører
 • byggetidsplan over samlede byggeperiode
 • Styring og koordinering af entreprenører under hele byggeperioden
 • Kvalitetssikring
 • Fælles gennemgang af bolig inden indflytning
 • Afleveringsgennemgang med entreprenørerne
 • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan

Selvbyg Support har flere gode samarbejdspartnere, blandt andet arkitekt Allan Trøjborg

Allan Trøjborg er en arkitekt, der har en forkærlighed for rene linjer og fokus på detaljen. Med en bred faglig baggrund som håndværker, bygningskonstruktør og arkitekt evner han at kombinere den arkitektoniske æstetik med det pragmatiske, således at stoflighed, arkitektur og detaljer danner et helhedsindtryk. Han tegner og projekterer altid i 3D og er dermed leveringsdygtig i 3D visualiseringer.

Økonomi – overblik og fast styring

Selvbyg Support er i stand til at give et realistisk bud på byggeriets samlede kvadratmeterpris, når vi sammen med jer har afklaret forventninger til indretning og materialevalg.

Pakke 2

Indebærer, at Selvbyg Support tegner huset ud fra jeres oplæg til design og planløsning. Alt, hvad I behøver at komme med, er en håndskitse på et stykke papir. Prisen pr. kvadratmeter er 800 kroner inklusive moms.

 • Tegningssæt tegnet ud fra jeres idé
 • Byggetilladelse
 • Energiberegning
 • Statisk beregning
 • Indhentning af tilbud fra entreprenører
 • Sammenhold af de indhentede tilbud
 • Udarbejdelse af kontrakter med entreprenører
 • byggetidsplan over samlede byggeperiode
 • Styring og koordinering af entreprenører under hele byggeperioden
 • Kvalitetssikring
 • Fælles gennemgang af bolig inden indflytning
 • Afleveringsgennemgang med entreprenørerne
 • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan

Selvbyg Support har solidt byggeteknisk indsigt

Hvilket giver mulighed for at præsentere forskellige fleksible indretningsløsninger. På den måde kan byggeprojektet skræddersyes efter jeres ønsker og jeres helt egen personlige stil.

Sammen tager vi en snak om, hvordan jeres drømmehus kan indrettes, sådan at det er hensigtsmæssigt for jer. Hvor skal huset placeres på grunden? Hvordan med etageadskillelse? Vælger I en sydvendt terrasse – eller er I mere til morgensol? Skal der være carport eller garage? Hvordan skal taghældningen være? Hvordan skal huset varmes op og ventileres?