Forretningsbetingelser

Produktinformation:

Rådgivnings særlige egenskaber oplyses på www.selvbygsupport.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til info@selvbygsupport.dk via www.selvbygsupport.dk, såfremt kunden ønsker det. 

Der er ikke indregnet energimærkning samt trykprøvning af boligen. 

Statisk dokumentation er kun indeholdt for simple konstruktioner, eksempelvis hvor bygningsdelene bliver aflastet via søjler eller vægge, svævende konstruktioner som dækelementer og lignende der ikke har vederlag i begge ender, indgår ikke i prisen. Den statiske rapport tager udgangspunk i at der på grunden er bæredygtig lag/aflejring i almindelige funderingsklasse. Projektering og dimensionering af tagkonstruktionen fortages af leverandør. 
Projektering og dimensionering af etagedækskonstruktionen fortages af leverandør. 
Pakkepriserne tager udgangspunk i at der ikke skal laves dispensation for lokalplankrav og BR 18 krav, hvis projektet kræver en dispensation er dette ikke indholdet, og denne udgift vil komme som en tillægspris. 

Pakke 1: I skitseprojektet er det muligt at ændre/lave rettelser op til 3 gange – store som små, der udløser et nyt sæt tegninger.

dispensation

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne indeksreguleres løbene efter markedsudviklingen. Såfremt Selvbyg Support accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser der er vist på hjemmesiden er inkl. moms.

Bestilling:

Ved bestilling af rådgivning fra www.selvbygsupport.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe rådgivning på de oplyste vilkår og der udgøres dermed en direkte bindende accept.

Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og www.selvbygsupport.dk er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Betaling:

Betalingen af rådgivning vil ske via en betalingsplan. Denne betalingsplan vil fremgå tydeligt i ordrebekræftelsen. 

Reklamation:

En eventuel reklamation i forbindelse med opdagelse af mangler i rådgiverydelserne skal ske til www.selvbygsupport.dk, senest dagen efter køber indgår aftalen med Selvbyg Support.
Hvis ikke mister køber retten til at påpege en fejl.
I tilfælde af mangler, bedes du sende dokumentration af følgende mangler til info@selvbygsupport.dk

Ansvarsfraskrivelse/garanti

www.selvbygsupport.dk er et rådgivningsfirma, og kan derfor ikke blive gjort erstatningsansvarlig over for køber i form af kontrakter/aftaler imellem tredje part.
Økonomiske uoverensstemmelser imellem køber og entreprenør / leverandør m.m. kan ikke videreføres til Selvbyg Support.
Selvbyg Support kan kun på vegne og accept fra køber igangsætte evt. ekstraarbejder fra tredje part med en skriftelig godkendelse fra køber.
Alt betaling imellem køber og tredje part skal ske direkte til køber.

www.selvbygsupport.dk giver relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. Disse hjemmesider kontrolleres ikke af www.selvbygsupport.dk, og vi står derfor ikke til ansvar for deres indhold.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og www.selvbygsupport.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Selvbyg Support egen beskrivelse. 

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for www.selvbygsupport.dks kontrol. Dette kan eksempelvis være krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout eller lignende.

Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten og entreprenør udsteder overfor køber. www.selvbygsupport.dk afgiver ikke selvstændig garanti.

Fortrydelsesret

Køber kan fortryde sit køb inden 14 dage efter godkendelse af ordrebekræftelse. Hvis køber selv igangsætter arbejdet i fortrydelsesperioden skal dette meddeles skriftligt til Selvbyg Support.

Hjemmesiden www.selvbygsupport.dk drives af firmaet:

FIRMANAVN  CVR nr: 39 30 50 62

TELEFON: 93959596, ADRESSE:  Nytorv 4B, 1th. 7700 Thisted, BY

Forbehold for ændringer:

Selvbyg Support forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.