Projektstyring af byggeriet

Selvbyg Support påtager sig projektstyring af hele entreprisesagen – fra dispositionsforslag til byggepladsledelse og afleveringsforretning.

 

Vi indgår i en koordinerende rolle i forhold til fagentrepriser. Der laves en nøjagtig projekteringstidsplan og en detaljeret udførelsestidsplan, som der følges op på ved regelmæssige byggemøder. Vi finder de bedste udførelsestakster, hvilket er med til at optimere projektet og fremskynde afleveringstidspunktet.

Stor erfaring med projektstyring

Selvbyg Support har stor erfaring med projektstyring. Vi sikrer, at alle enderne når sammen, at de aftalte rammer overholdes – og at udfordringer løses med det samme.

Kernen i projektstyring er udarbejdelse af en realistisk tidsplan for byggeriet, sådan at alle parter har et godt planlægningsredskab.

Selvbyg Support sørger for at koordinere opgaverne mellem håndværkerne fra de forskellige fagentrepriser, sådan at tidsplanen kan overholdes. Der vil erfaringsmæssigt også være behov for koordinering mellem arkitekter og håndværkere, ligesom det kan blive relevant at forhandle med entreprenører om uforudsete opgaver.

Projektstyringen indebærer naturligvis også løbende byggepladstilsyn med det formål at sikre, at byggeriet udføres håndværksmæssigt korrekt og med byggematerialer af ordentlig kvalitet.

Økonomistyring

Selvbyg Support er i stand til at varetage økonomistyring af større projekter. På basis af et stort branchekendskab og indsigt i byggeomkostningsniveauet har vi et konstant øje på udgiftsposterne og på overholdelse af det fastlagte budget. Som bygherre vil I løbende blive underrettet om budgetbalancen

Selvbyg Support

Vi rådgiver og leverer huse til hele Danmark